Zorginnovatieprijs 2018 - Stem nu

Verdient PsyNet het om de Nationale Zorginnovatieprijs te winnen? Breng dan hieronder je stem uit op PsyNet. Stemmen doe je heel eenvoudig met jouw e-mailadres, waarna je een verificatielink ontvangt. Stemmen kan maar één keer, dus doe niks overhaast!

Over PsyNet

Korte omschrijving
De ambitie is om de zorg voor psychiatrische patiënten anders te organiseren: van het ketenmodel naar een netwerkmodel waarin de cliënt zelf centraal staat. Door gebruik te maken van PsyNet wordt onderlinge samenwerking binnen het netwerk ondersteund en kan de cliënt regie nemen waar mogelijk en gewenst. Mocht de cliënt daar op een bepaald moment niet toe in staat zijn dan is het hele netwerk goed op de hoogte van de situatie en kan alsnog zorg verleend worden.
Wij denken dat op de langer termijn meer samenwerking en regie voor de cliënt leidt tot betere zorg: zorg die meer is afgestemd op wat deze specifieke cliënt op dat moment aan zorg nodig heeft en wordt uitgevoerd door de zorgverlener die daar het beste toe is uitgerust. Ten tweede denken we dat gaten en doublures in de zorg kunnen worden tegen gegaan en de daarbij behorende extra kosten. Ten derde verwachten dat we dat door de meer gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt , mantelzorger en zorgprofessional dat signalen die duiden op een terugval eerder bekend worden en dat daar sneller op kan worden ingegrepen en een crisis voorkomen kan worden. Cliënten geven nu al aan dat deze vangnetfunctie hen een vertrouwd gevoel geeft. Drs. Niels Zwikker van de Hogeschool Arnhem Nijmegen doet een promotieonderzoek naar de effecten van netwerkzorg en het werken van PsyNet.

Psynet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via PsyNet kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo willen wij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de cliënt en zijn mantelzorgers.

Probleemstelling
In de ideale wereld zijn psychiatrische, somatische en maatschappelijke zorg voor ernstige psychiatrische stoornissen geïntegreerd. Echter, de realiteit is dat samenwerking tussen overheids- en maatschappelijke organisaties, GGZ-instellingen en (academische) ziekenhuizen moeizaam verloopt. De oorzaken hiervan liggen in onduidelijke afbakening van het zorgaanbod, verschillen in wet- en regelgeving en een diversiteit aan financieringssystemen. Patiënten zijn vaak in zorg bij diverse partijen en worden van zorgverlener naar zorgverlener ‘doorgegeven’ (ketenzorg), zonder dat er iemand de regie voert. Hiermee loopt eerste, tweede en derdelijns zorg, maatschappelijke ondersteuning en woonbegeleiding door elkaar heen en wordt duur betaald. Het huidige systeem leidt tot hoge kosten, lange wachttijden en verminderde efficiëntie en effectiviteit van de zorg.

Oplossing
In PsyNet heeft iedere (EPA-)cliënt zijn eigen digitale dossier. De cliënt kan zelf betrokken hulpverleners (formeel én informeel) vragen om deel te nemen aan PsyNet. Zo heeft de cliënt in één oogopslag een overzicht van zijn (zorg)netwerk. In de beveiligde omgeving stemmen zij af welke zorg op welk moment het meest passend is en zij kunnen berichten verzenden binnen het netwerk. Bij de start van PsyNet is het dossier leeg en kan gevuld worden met o.a. doelen en een crisiskaart (samenwerking met Steunpunt GGZ Utrecht www.crisiskaartutrecht.nl) . Door PsyNet kan de cliënt de regie nemen en verloopt de hulpverlening efficiënt en helder.

Unieke kenmerken
Het centraal stellen van de (zorg behoeften) van de client, het laagdrempelig koppelen van client en behandelaren, voorzien in de noodzaak om te communiceren en gericht taken te verdelen. De cliënt heeft de regie en bepaald zelf wie toegang krijgt tot PsyNet en wat iemand mag inzien. Het is mogelijk om zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers toe te voegen.
In PsyNet is de crisiskaart beschikbaar. Dit is een unieke samenwerking met steunpunt GGZ Utrecht.

Website
www.psynet.nl

Breng je stem uit!
Hoofdsponsoren

Health Valley Event 2019 werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en exposanten.

Blijf op de hoogte van het grootste innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health! NIEUWSBRIEF

HealthValleyEvent.com maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de website en cookies voor marketing (Facebook Pixel). Pagina statistieken worden anoniem opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring of lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Cookie instellingen