Health Valley Event 2020

10 - 11 - 12 March

Making the difference in healthcare

Zorginnovatie

Verdient OSAsense het om de Nationale Zorginnovatieprijs te winnen? Breng dan hieronder je stem uit op OSAsense. Stemmen doe je heel eenvoudig met jouw e-mailadres, waarna je een verificatielink ontvangt. Stemmen kan maar één keer, dus doe niks overhaast!

Over OSAsense

Korte omschrijving
Onze zorginnovatie, OSAsense, is erop gericht om het diagnostisch proces van obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) eenvoudiger, sneller, goedkoper, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te laten verlopen en bovendien bereikbaar te maken voor een groter publiek. Wij doen dit door de huisarts te voorzien van een screeningstool, waarmee patiënten met OSAS direct en met een grote betrouwbaarheid kunnen worden geïdentificeerd. Door gebruik van OSAsense kan het aantal onterechte verwijzingen naar een gespecialiseerd slaapcentrum naar schatting met tenminste 20% worden gereduceerd. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd. Tot slot wordt de capaciteit van slaapcentra bij gebruik van OSAsense beter benut, waardoor naar verwachting de bestaande wachtlijsten zullen afnemen.

Probleemstelling
OSAsense richt zich op patiënten met onverklaarbare klachten van vermoeidheid over de dag. Bij het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) stokt de adem tijdens de slaap, variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Tijdens dergelijke ademstops (apneus) daalt het zuurstofgehalte in het bloed, waarop het lichaam reageert met een wekreactie om de ademhaling weer op gang te helpen. Dit gebeurt vaak zonder dat de slaper er zelf erg in heeft.

Door verstoring van het slaappatroon rusten patiënten met OSAS ‘s nachts minder goed uit, zijn zij slaperig overdag, functioneren zij slechter op hun werk en hebben zij een verhoogd risico op ernstige ongevallen op het werk en/of in het verkeer. De laatste jaren is daarnaast bekend geworden dat OSAS gepaard gaat met een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen als hart- & vaatziekten (hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hartinfarcten en hersenbloedingen), suikerziekte, bruxisme en dementie. Het tijdig diagnosticeren en behandelen van OSAS is daarom van groot belang om gezondheidsschade (en daarmee gepaard gaande hoge kosten) op zowel korte als lange termijn te voorkomen.

Op dit moment verwijzen huisartsen alle patiënten met een verdenking op slaapapneu door naar een gespecialiseerd slaapcentrum. Hier worden zij beoordeeld door een (team van) medisch specialist(en) (longarts, neuroloog, KNO-arts) en ondergaat de patiënt een uitgebreid slaaponderzoek. De patiënt wordt hiertoe gekoppeld aan allerhande sensoren, die verscheidene variabelen meten gedurende de nacht. Dit slaaponderzoek is intensief voor de patiënt, kost veel tijd en gaat bovendien gepaard met hoge kosten. Bovendien zijn de wachtlijsten voor een slaaponderzoek lang en is het onderzoek (wanneer uitgevoerd in een slaapcentrum) weinig representatief voor het doorbrengen van de nacht in eigen bed.

Jaarlijks worden ruim 70.000 patiënten door de huisarts verwezen naar een slaapcentrum met de verdenking OSAS. Recente cijfers tonen aan dat 25 tot 35% van deze patiënten uiteindelijke helemaal geen OSAS blijken te hebben [Longziekten, feiten en cijfers, Long Alliantie Nederland, 2013]. Aan de andere kant blijkt circa 80% van de patiënten met OSAS zich initieel niet met klachten bij de huisarts te presenteren [Bron: Prevalentieonderzoek Philips onder 4.206 medewerkers, 2012]. Naar schatting lopen er dan ook nog enkele honderdduizenden Nederlanders rond die zich er niet bewust van zijn dat zij aan OSAS lijden, maar wel iedere nacht worden blootgesteld aan de schadelijke gezondheidseffecten hiervan. [Bron: Longziekten, feiten en cijfers, Long Alliantie Nederland, 2013].

Oplossing
OSAsense reduceert het aantal onnodige verwijzingen naar slaapcentra door reeds in de eerste lijn te screenen op de aanwezigheid van slaapapneu. Wanneer met OSAsense geen aanwijzingen voor slaapapneu worden gezien, kan de aandoening naar verwachting veilig worden uitgesloten. Momenteel loopt een studie in de eerste lijn (N=150 patiënten), waarbij als primair eindpunt de sensitiviteit van OSAsense voor de detectie van slaapapneu wordt geëvalueerd. Mogelijk kan OSAsense in de toekomst eveneens worden ingezet als laagdrempelige screeningsmethodologie in patiënten met een verhoogd a priori risico op slaapapneu.

Unieke kenmerken
OSAsense herdefinieert de stroom van patiënten in de OSAS zorgketen op basis van de volgende positieve effecten:

  • OSAsense biedt de mogelijkheid tot OSAS screening in de eerste lijn.
  • De capaciteit van Nederlandse slaapcentra wordt beter benut/verkorte wachtlijsten.
  • Door gerichter door te verwijzen wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.
  • Door OSAS (sneller) te diagnosticeren, wordt ernstige comorbiditeit voorkomen.
  • Het uitvoeren van een slaaponderzoek in de thuissituatie is patiëntvriendelijker en vormt een betere representatie van het werkelijke slaapgedrag.

Website
www.osasense.nl

Breng je stem uit

Breng je stem uit!

Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met onze privacy statement

Event partners

Health Valley Event 2020 is the Meeting Point for Innovations in Life Sciences & Health!

Interested in sponsoring Health Valley Event 2020?

HealthValleyEvent.com uses functional or necessary cookies that help our website to function adequately, as well as marketing cookies (Facebook Pixel). Page statistics are stored anonymously in Google Analytics. For more information see our privacy statement and read our cookie statement.

We use the following cookies: