Zorginnovatieprijs 2018 - Stem nu

Verdient FluidBalance het om de Nationale Zorginnovatieprijs te winnen? Breng dan hieronder je stem uit op FluidBalance. Stemmen doe je heel eenvoudig met jouw e-mailadres, waarna je een verificatielink ontvangt. Stemmen kan maar één keer, dus doe niks overhaast!

Over FluidBalance

Korte omschrijving
De urineproductie wordt beschouwd als een waardevolle klinische parameter voor de conditie van de patiënt. De zorgverlener (meestal een verpleegkundige) dient deze op gezette tijden af te lezen en vervolgens in het dossier te registreren. In de dagelijkse praktijk blijkt dit een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Het gevolg is dat de urineproductie vaak onjuist wordt weergegeven, wat kan resulteren in een suboptimale of zelfs onjuiste behandeling met soms ernstige gevolgen.
FluidBalance is een digitaal systeem waarmee de urineproductie automatisch en realtime kan worden gemonitord, 24 uur per dag. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige en bovendien tot een nauwkeuriger registratie van de urineproductie. Daarnaast speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënten, waardoor onnodige complicaties en ligdagen kunnen worden voorkomen.

Probleemstelling
De urineproductie wordt beschouwd als een waardevolle klinische parameter voor de conditie van de patiënt.
Een gangbare methodiek voor het monitoren van de vochtuitscheiding betreft het meten van de urineproductie in milliliters per uur. Hiertoe wordt door de verpleegkundige ieder uur het volume geproduceerde urine afgelezen van de katheterzak. Deze methodiek is niet alleen tijdrovend voor de verpleegkundige, maar is bovendien onnauwkeurig. Zo betreft het aflezen van het volume urine in de katheterzak niet meer dan een grove schatting en is het tijdsinterval tussen de metingen zelden exact een uur. Om te komen tot een nauwkeuriger schatting zijn er katheterzakken beschikbaar waarmee het aflezen van de urine wordt vereenvoudigd (urimeters), echter gaat dit gepaard met terugkerende extra kosten. In de praktijk komt het tot slot regelmatig voor dat er per abuis metingen worden overgeslagen of de gemeten waarden niet correct worden geregistreerd.
Het gevolg hiervan is dat de urineproductie vaak onjuist wordt weergegeven, terwijl hierop wel het medisch beleid wordt gebaseerd. Ook komt regelmatig voor dat een plotselinge terugloop in urineproductie, als voorbode voor klinische achteruitgang van de patiënt, niet tijdig wordt opgemerkt/onderkend, met onnodige complicaties en extra ligdagen tot gevolg.

Oplossing
FluidBalance is een systeem voor realtime monitoring van de urineproductie bij patiënten opgenomen in het ziekenhuis/verpleegafdeling.
Het apparaat betreft een sensor waarmee verandering in vloeistofvolume kan worden waargenomen. Een voorbeeld betreft de continue registratie van de urineproductie bij patiënten met een verblijfskatheter. Doordat de urineproductie realtime wordt gemonitord, kan eenvoudig een indruk worden verkregen van diverse (afgeleide) klinische parameters, zoals de urineproductie in milliliters per uur.

Unieke kenmerken

  • Complete digitale oplossing voor nauwkeurige monitoring en registratie van de urineproductie.
  • Realtime monitoring van urineproductie als waardevolle separate klinische parameter.
  • Automatische notificatie van de zorgverlener bij overschrijding van vooraf ingestelde grenswaarden.
  • Data-gedreven algoritme voor herkennen van veelvoorkomende patronen en leveren van decision-support op basis van geregistreerde meetwaarden.

Website
www.timsolutions.nl

Breng je stem uit!
Hoofdsponsoren

Health Valley Event 2019 werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en exposanten.

Blijf op de hoogte van het grootste innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health! NIEUWSBRIEF

HealthValleyEvent.com maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de website en cookies voor marketing (Facebook Pixel). Pagina statistieken worden anoniem opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring of lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Cookie instellingen