Health Valley Event 2021

10 & 11 March

CO-FIT FUTURE

Programme

Value-Based Healthcare

Hall 6 11:15 - 12:30

Parallel sessie over Value-Based Healthcare, deel 2. Deel 1 van de themasessie van Value Based Healthcare is op 11 Maart om 11.00 in Hall 2.

Value-Based Healthcare (VBHC) is een hot topic in de Europese gezondheidszorg. Het onderwerp staat hoog op de agenda van patiëntenverenigingen, beleidsmakers, artsen, onderzoekers en zorgverzekeraars. VBHC geeft de zorg een nieuwe impuls.

Nederland is één van de koplopers op het gebied van Values Based Healthcare. Diverse samenwerkingsverbanden hebben reeds, uit hande van Porter, een VBHC-prize ontvangen. De één voor het meten van uitkomsten, de ander voor het implementeren van zorginnovaties of het afsluiten van VBHC-contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In de afgelopen jaren zijn diverse ziekenhuisnetwerken (Santeon, Mprove, NFU) begonnen met VBHC om data te verzamelen en uitkomsten te vergelijken. De Nederlandse overheid stimuleert deze veelbelovende initiatieven met subsidies via het programma ‘Gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’. In 2022 zal voor 50% van de ziektelasten uitkomsten inzichtelijk zijn en gebruikt worden. In deze sessie staat de dynamiek rondom VBHC centraal.

Jan Guse van Axon geeft een veelkleurige inleiding over. VBHC reikt verder dan het meten van uitkomsten, juist samenwerken tussen huisartsen en specialisten levert veel waarde op voor de zorgketen. Roald van Leeuwen presenteert de initiatieven van het ziekenhuisnetwerk Santeon. Hoe kunnen ziekenhuizen uitkomsten met elkaar vergelijken en wat leer je van elkaar? Wendy Maas presenteert de nieuwe koers van Roche. VBHC als een bedrijfsbrede visie, hoe houd je je business model overeind ? Madelon Johannesma van zorgverzekeraar CZ, presenteert twee krachten binnen VBHC: shared decision making en medische effectiviteit. In “MyBestTreatment’ wordt gepersonaliseerde zorg verhoogd, vanuit medisch en patiënt perspectief.

Parallel session about Value-Based Healthcare, part two. Part one of this thematic session is on 11 March at 11.00 hours in Hall 2. Value-Based Healthcare (VBHC) is a topic of broad and current interest in Europe. The Netherlands is one of the frontrunners in creating value for patients through the use of outcome sets for a number of medical conditions. The Dutch healthcare sector in general is making waves in Value-Based Healthcare: hospitals share data to compare outcomes, health insurance companies create bundled payment contracts, pharma and biotech co-create in VBHC-projects. The government supports these developments by granting subsidies for best practices and promising initiatives. In this session, we will dive into the waves and explain the different stages of VBHC.

The first wave concerns finding the right experts and connecting them. A case presented by Amgen, a leading biotechnology company that will enter into partnerships to improve patient care.

The second wave is bridging the silos between hospital and primary care. A case presented by AZ Delta Hospital, according to the value chain for lung cancer patients supported by interactive feedback loops.

The third wave is the development of an outcome set with academic peers as well as building a knowledge and inspiration platform. This will be illustrated by a presentation by Erasmus Medical Center about creating ICHOM-sets in an academic setting and how to accelerate knowledge and implementation: the Linnean network.


Speakers
Wendy Maas

Policy lead
Roche

Dianda Veldman

CEO
Netherlands Patients Federation

Madelon Johannesma

Program manager healthcare innovation
CZ

Jan Güse

Managing Director
Axon Healthcare

Roald Van Leeuwen

Program manager VBHC
Santeon


Tags

Main Event Partners

Health Valley Event is the Meeting Point for Innovations in Life Sciences & Health!

Health Valley Event 2021 is made possible by all of our

HealthValleyEvent.com uses functional or necessary cookies that help our website to function adequately, as well as marketing cookies (Facebook Pixel). Page statistics are stored anonymously in Google Analytics. For more information see our privacy statement and read our cookie statement.

We use the following cookies: