Health Valley Event 2021

10 & 11 March

CO-FIT FUTURE

Programme

Hospital of the Future

Hall 2 11:15 - 12:30

De zorg voor de ‘doorsnee patiënt’ verschuift naar gepersonaliseerde gezondheidszorg en preventie. Dit verandert ook de rol van patiënten zelf. Zij krijgen controle over hun eigen leven, zorg en gezondheid door thuismonitoring en zelfdiagnose. Technologie, Big Data, virtuele netwerken en kennisuitwisseling worden steeds belangrijker in de sector. Naarmate patiënten hun eigen medische aandoeningen en persoonlijke gezondheid in toenemende mate kunnen volgen met behulp van mobiele apparaten, verandert ook de rol van de arts. Wat betekent dit voor het ziekenhuis van morgen? Zullen we in de toekomst nog steeds ziekenhuizen hebben en hoe zien ze eruit? In deze sessie bespreken we de standpunten en visies van een aantal experts in het veld.

Care for the ‘average patient’ is shifting to personalized healthcare & prevention. This also changes the role of patients themselves. They will be able to take control of their own life, care and health through home monitoring and self-diagnosis. Technology, Big Data, virtual networks and knowledge sharing are becoming more and more important in the sector. As patients increasingly monitor their own medical conditions and personal health with the help of mobile devices, the role of the physician also changes. What does this mean for the hospital of tomorrow? Will we still have hospitals in the future and what will they look like? In this session we will discuss the views and visions of a number of experts in the field.


Speakers
MSc MBA Remke Burie

Managing Director Technical Medical Centre
University of Twente

Mieke Zemmelink

Manager Care and Innovation
Rijnstate hospital

Sophia de Rooij

Chairman of the Board of Directors
Medisch Spectrum Twente

Bas Idzenga

Director Digital Health Services
Siemens Healthineers NL


Tags

Main Event Partners

Health Valley Event is the Meeting Point for Innovations in Life Sciences & Health!

Health Valley Event 2021 is made possible by all of our

HealthValleyEvent.com uses functional or necessary cookies that help our website to function adequately, as well as marketing cookies (Facebook Pixel). Page statistics are stored anonymously in Google Analytics. For more information see our privacy statement and read our cookie statement.

We use the following cookies: