Health Valley Event 2021

10 & 11 March

CO-FIT FUTURE

Programme

Extramuralisering: lessen vanuit praktijkgericht onderzoek

Hall 4 14:25 - 15:05

Bijna elk ziekenhuis heeft tegenwoordig doelstellingen op het gebied van extramuralisering. Maar het realiseren van die doelstellingen levert in de praktijk nog wel wat vragen en hobbels op. Het praktijkgerichte onderzoek, dat lectoraten van hogescholen uitvoeren, is bij uitstek geschikt om deze vragen op te pakken, te onderzoeken en te beantwoorden met praktische instrumenten of kennisproducten.

In deze expert session laten drie lectoren platforms zien hoe dit praktijkgerichte onderzoek eruit ziet en wat het oplevert. De sessie wordt geleid door Willemijn van Gastel (regieorgaan SIA). We presenteren de volgende toepassingen:

  1. Hartzorg op Afstand (vanuit het lectorenplatform PIT: Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn)
    Met patient journeys en doelprofielen als onderzoeksresultaat brengt Annemarie van Hout (Hogeschool Windesheim) in beeld hoe ‘Hartzorg op afstand’ verloopt, welke winst en hindernissen patiënten en zorgverleners ervaren, welke kennis en ervaring zij hebben opgedaan en hoe zorg op afstand voor mensen met hartfalen verder ontwikkeld kan worden.
  2. Revalidatie op Afstand (vanuit het lectorenplatform PRIO: Praktijkgericht ICT Onderzoek)
    Ben Kröse (Hogeschool van Amsterdam) presenteert hoe het onderzoek naar sensormonitoring in de geriatrische revalidatie heeft geleid tot een spin-off van de hogeschool en welke praktische kennis is ontwikkeld.
  3. Extramurale CVA-zorg (vanuit het lectorenplatform PH: Personalized Health)
    Revalidatie na een beroerte (CVA) vindt steeds vaker in de eigen leefomgeving van patiënten plaats. Dat vraagt om communicatie en samenwerking van zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en paramedici. Lilian Beijer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) belicht hoe een digitaal platform daarbij kan faciliteren.  

Speakers
Lilian Beijer

Associate lector eHealth
HAN University of Applied Sciences

Annemarie van Hout

Research Group ICT innovations in healthcare
Windesheim University of Applied Sciences

Ben Kröse

Chair Platform ‘Practice-driven ICT Reseach (PRIO) Professor
Hogeschool van Amsterdam and University of Amsterdam

Main Event Partners

Health Valley Event is the Meeting Point for Innovations in Life Sciences & Health!

Health Valley Event 2021 is made possible by all of our

HealthValleyEvent.com uses functional or necessary cookies that help our website to function adequately, as well as marketing cookies (Facebook Pixel). Page statistics are stored anonymously in Google Analytics. For more information see our privacy statement and read our cookie statement.

We use the following cookies: