Health Valley Event 2021

10 & 11 March

CO-FIT FUTURE

Health Valley Bridge Prijs 2020

Wie verdient het om de Health Valley Bridge Prijs 2020 te winnen?

Breng hieronder je stem uit op jouw favoriet! Stemmen doe je heel eenvoudig met jouw e-mailadres, waarna je een verificatielink ontvangt. Stemmen kan maar één keer, dus doe niks overhaast! De publieksstemming sluit op dinsdag 10 maart om 18.00 uur CET.

Het meest veelbelovende project ontvangt de prestigieuze Health Valley Bridge Prijs 2020 en het bedrag van € 15.000 euro dat eraan verbonden is. Deze prijs is mede mogelijk gemaakt is door de sponsorbijdragen van Health Valley Netherlands, Academy het Dorp en Ledger Leopard. De winnaar wordt bekend gemaakt met een uitreiking van de prijs op 11 maart 2020 tijdens het Health Valley Event in Pathé Nijmegen (plenaire programma van 14.00 – 16.00 uur in zaal 1).

PERSBERICHT Genomineerden Health Valley Bridge 2020

De genomineerden:

FPC de Oostvaarderskliniek

Eenzaamheid is een wetenschappelijk aangetoonde risicofactor voor recidive in delictgedrag. Tbs-patiënten zijn vaak eenzaam als ze terug de maatschappij in gaan. Hun sociale netwerk heeft hen na hun lange detentie en behandeling vaak in de steek gelaten en ook de maatschappij staat niet met de armen open klaar om ze te ontvangen. Ons doel is daarom om tbs-patiënten in hun resocialisatieproces te ondersteunen met een sociale robot, genaamd Maatje, en de effecten hiervan wetenschappelijk te onderbouwen ten behoeve van het forensisch veld.

Meer over deze zorginstelling

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Voor centrale retinale aderocclusie bestaat geen adequate behandeling, waardoor deze patiënten nu vaak slechtziend of zelfs blind worden. Bij een vergelijkbaar probleem in de hersenen, een herseninfarct, wordt getracht het stolsel op te lossen. Dit willen we nu ook proberen voor het oog, maar dit kan alleen met een robot, omdat via een heel klein vaatje in het oog gedurende 10 tot 30 minuten een geneesmiddel geïnjecteerd moet worden. De Preceyes-robot onderdrukt de menselijke tremor en maakt daarmee deze lange infusietijd mogelijk. Hiermee proberen we een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen om blindheid te voorkomen.

Meer over deze zorginstelling

Microbiome Center NL

Het Microbiome Center gebruikt een losstaande blockchain om microbioom-behandelingen door artsen mogelijk te maken. Professioneel werken met microbioom en probiotica is een medische innovatie waar elke chronische patiënt baat bij heeft, maar organisatorisch is het een uitdaging. Gebruikers vragen om verbindingen met andere medische platforms. Dit project legt een koppeling voor arts en voor cliënt, waardoor de patiënt meer data-regie krijgt en de zorg efficiënter wordt. Zo wordt een belangrijke drempel voor blockchain-gebruik in de zorg weggenomen.

Meer over deze zorginstelling

Main Event Partners

Health Valley Event is the Meeting Point for Innovations in Life Sciences & Health!

Health Valley Event 2021 is made possible by all of our

HealthValleyEvent.com uses functional or necessary cookies that help our website to function adequately, as well as marketing cookies (Facebook Pixel). Page statistics are stored anonymously in Google Analytics. For more information see our privacy statement and read our cookie statement.

We use the following cookies: