English

Kris Verburgh

Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Zaal: 1
Soort: Plenair

Dr. Kris Verburgh, MD is arts en onderzoeker aan het Centrum Leo Apostel voor Interdisciplinaire Studies (CLEA) aan de Vrije Universiteit Brussel en is lid van de Evolution, Complexity and Cognition groep aan de Vrije Universiteit Brussel. Verburgh onderzoekt hoe veroudering ontstaat en hoe dit proces beïnvloed kan worden. Hij creëerde een nieuw wetenschappelijk vakgebied, ‘nutrigerontologie’, dat de rol van voeding bestudeert in het verouderingsproces en het ontstaan van veroudering-gerelateerde en metabolische ziekten, zoals cardiovasculaire aandoeningen, type 2 diabetes, obesitas en de ziekte van Alzheimer. Verder verdiept hij zich in nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en biotechnologie, zoals nieuwe therapieën, diagnostische middelen, digital health en aankomende paradigma-verschuivingen.

De Voedselzandloper, over afvallen en langer jong blijven’ is het eerste boek van Kris en inmiddels is ook ‘Veroudering vertragen’ verschenen.

Op het Health Valley Event: 10.30 uur, zaal 1
Kris Verburgh is een van de keynote-sprekers in de ochtend . Dit plenaire programma start om 10.30 uur in zaal 1. Lees hierover meer.

 

 Kris Verburgh

Dr Kris Verburgh, MD is a physician and researcher at the Centre Leo Apostel Centre for Interdisciplinary Studies (CLEA) at the Vrije Universiteit Brussel and is a member of the Evolution, Complexity, and Cognition group at the Vrije Universiteit Brussel. Verburgh studies how aging occurs and how the process can be impacted. He created a new scientific field, nutrigerontology, which examines the role of nutrition in the aging process and the occurrence of age-related and metabolic illnesses, such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, obesity, and Alzheimer’s disease. He also stays abreast of new developments in medicine and biotechnology, such as new therapies, diagnostic tools, digital health, and upcoming paradigm shifts.

“The Food Hourglass (De Voedselzandloper), on losing weight and staying young for longer”, was Kris’ first book, which has since been joined by “Delay Aging (Veroudering vertragen)”.

At Health Valley Event: 10.30 hours, Theatre 1
Kris Verburgh is one of the key-note speakers in the morning. The plenary programme starts at 10.30 hours in cinema hall 1. Read more…

Hoofdsponsors